Komunikacja niewerbalna: gesty, mimika, mowa ciała

Komunikacja niewerbalna: gesty, mimika, mowa ciała
Podziel się z innymi

Spis treści

Dotyk jest często utożsamiany z mową ciała. W psychologii społecznej język ciała jest jednak nieco szerszym terminem, który obejmuje mimikę twarzy, mimikę pantomimiczną, postawę ciała i orientację, ruchy oczu, odruchy źrenic i wykorzystanie przestrzeni interpersonalnej.

 

1. Czym jest komunikacja niewerbalna?

Komunikacja niewerbalna to suma wszystkich niewerbalnych komunikatów wymienianych pomiędzy ludźmi. Obejmują one gesty, mimikę, ton głosu i intonację. Elementy komunikacji niewerbalnej mówią bardzo dużo o danej sytuacji, intencjach, uczuciach, oczekiwaniach i pozwalają odbiorcy spojrzeć szerzej na wiadomość otrzymaną od nadawcy.

Wysyłanie i odbieranie komunikatów niewerbalnych często odbywa się na poziomie podświadomości. Kiedy mówimy, że mamy „przeczucie” lub „niejasne przeczucie”, że ktoś kłamie, tak naprawdę mamy na myśli to, że mowa ciała nie pasuje do słów wypowiadanych przez daną osobę.

 

2. Jakie zachowania są przejawami komunikacji niewerbalnej?

Sygnały niewerbalne to na przykład gesty, mimika twarzy, dotyk, kontakt fizyczny, kontakt wzrokowy, postawa ciała i odległość od partnera w czasie interakcji. Język ciała jest bardzo złożony i jego znajomość pomaga zrozumieć rozmówcę.

Wśród wielu klasyfikacji, klasyfikacja niewerbalnych form komunikacji Alberta Harrisona wyróżnia się przejrzystością i prostotą, zgodnie z którą rozróżnia się:

 • Kinetyka (kinetics) – głównie ruchy ciała i kończyn oraz mimika twarzy;
 • Proksemika (proksemika) – odległość w przestrzeni, relacje przestrzenne, odległość fizyczna;
 • Paralingwistyka – wskaźniki mowy. Na przykład tonalność mowy, akcent, rezonans, artykulacja, tempo, rytm i intensywność dźwięku podczas danej wypowiedzi.

Waldemar Domachowski sugeruje, że można dokonać rozróżnienia pomiędzy niewerbalnymi komunikatami indywidualnymi (występującymi w samotności) i niewerbalnymi komunikatami interakcyjnymi (w których występuje nadawca i odbiorca informacji) w zależności od statusu nadawcy komunikatu.

Komunikaty indywidualne składają się z następujących elementów:

 • Język ciała (mimika twarzy, gesty, ruchy i reakcje wegetatywne);
 • Niewerbalne aspekty komunikacji werbalnej (powtarzanie, pomijanie, zamieszanie werbalne, ton głosu, cisza, wysokość dźwięku);
 • Zmiany wielkości źrenic.

Komunikaty interakcyjne obejmują:

 • Kontakt wzrokowy;
 • Przestrzeń intymna – obszar otaczający daną osobę, w którym ma miejsce większość interakcji z innymi. Przestrzeń osobista wynosi zwykle 45 cm z przodu, 15 cm z boku i 10 cm z tyłu. Wtargnięcie innych w przestrzeń intymną jest zazwyczaj uważane za atak lub naruszenie;
 • Terytorialność – tendencja do uruchamiania różnych mechanizmów w celu obrony zajmowanej przestrzeni. Na przykład organizowanie przestrzeni wokół siebie, zajmowanie określonego miejsca przy stole, utrzymywanie dystansu między rozmówcami itp;
 • Modelowanie twarzy – pozycjonowanie/układanie twarzy względem siebie poprzez określonych ludzi „twarzą w twarz” ze sobą;
 • Przestrzeń interpersonalna – analiza relacji społecznych na poziomie subtelnych komunikatów niewerbalnych.

 

3. Komunikacja niewerbalna to język i mowa ciała

Oprócz słów, możemy również komunikować się za pomocą gestów, postawy ciała i mimiki twarzy. Uśmiechanie się, marszczenie brwi, zakładanie nóg na stopy, krzyżowanie ramion, milczenie i mrużenie oczu to konkretne sygnały emocji, uczuć, nastrojów i intencji, nawet bez wypowiadania żadnych słów ani zdań.

Mowa ciała jest bardziej wiarygodna niż słowa. Ponad 50 procent znaczenia komunikatu jest ukryte w ruchach ciała. Albert Mehrabian zaproponował następujący wzór na komunikację: ogólne emocje = 7% emocji wyrażonych słowami + 38% emocji wyrażonych głosem + 55% emocji wyrażonych mimiką twarzy.

Jedną z najważniejszych funkcji interakcji niewerbalnej jest utrzymanie stopnia bliskości interpersonalnej na poziomie współmiernym do poziomu rozwoju relacji. Michael Argyle proponuje matematyzację wielokanałowego efektu zachowań niewerbalnych i proponuje wzór: poziom intymności = liczba uśmiechów + długość kontaktu wzrokowego + dystans fizyczny + intymność tematu rozmowy.

Funkcje komunikacji niewerbalnej obejmują następujące elementy:

 • Gesty przytakiwania jako znak porozumienia;
 • Ekspresja – zewnętrzna ekspresja uczuć i emocji. Na przykład uśmiech jako oznaka uczucia lub bliskości;
 • Wyrażanie siebie – gesty są wykorzystywane do tworzenia własnego wizerunku i autoprezentacji. Na przykład piramida ułożona z rąk może oznaczać „jestem kompetentny i wiem wszystko”;
 • Unikanie kontaktu wzrokowego, które wskazuje na znudzenie i chęć przerwania dialogu;
 • Adaptacyjne – gesty umożliwiają komunikację w sytuacjach, w których język mówiony nie jest dostępny.

4. Jak interpretować komunikaty niewerbalne?

Wiele poradników które mówią o uwodzeniu, wskazując konkretne techniki uwodzenia mówią o wykorzystaniu gestów i mowy ciała. Często podkreśla się, że ktoś, kto potrafi zrozumieć i odczytać język płci przeciwnej, odniesie sukces w uwodzeniu.

Oczywiście nie ma metod ani zaleceń dotyczących dokładnej analizy mowy ciała partnera, ale istnieją pewne znaki, a nawet mikro-ruchy, które mogą wskazywać na pewne tendencje i postawy:

 • Oznaki sympatii: podejście, zmniejszenie dystansu fizycznego, uśmiech, dotyk, otwarte i przyjazne gesty.
 • Oznaki zaufania: otwarta pozycja ciała, przesadne gesty, przytulanie, pokazywanie otwartych dłoni.
 • Sygnały dominacji i władzy: utrzymywanie własnej przestrzeni, naruszanie intymnej przestrzeni drugiej osoby, zajmowanie lepszego miejsca przy stole, surowy i rozkazujący ton, surowy i dominujący wyraz twarzy.
 • Sygnały gotowości bojowej: atak, agresja, wojownicza postawa ciała, krzyk, groźne spojrzenie.
 • Sygnały podniecenia seksualnego: zalotne spojrzenia, przedłużony kontakt wzrokowy, pieszczotliwy dotyk, prezentacja swoich wdzięków, westchnienia w odpowiednim tonie.
 • Sygnały szoku: ekstaza, bezruch, krzyk, gwałtowne ruchy ciała, rozszerzone źrenice.

Należy pamiętać, że wiele komunikatów ma dwie warstwy znaczeniowe. Jedna to informacja na poziomie językowym, a druga to meta-komunikacja, czyli informacja o emocjach i nastroju mówiącego, wyrażona nie bezpośrednio, ale poprzez rytm, wysokość dźwięku i modyfikatory werbalne.

Meta-komunikacja jest przyczyną wielu konfliktów interpersonalnych, ponieważ pozornie jasne i logiczne zdania mogą wyrażać wrogość, złość lub obwinianie, na przykład poprzez obniżoną intonację.

Modyfikatory werbalne (słowa modalne) to słowa, które dodają niuanse znaczeniowe do wypowiedzi. Słowa modalne często wyrażają dezaprobatę lub urazę. Są one zawarte w języku para lingwistycznym.

 

Czym jest komunikacja niewerbalna?

Chociaż dużo ze sobą rozmawiamy, większość komunikacji interpersonalnej to komunikacja niewerbalna. Jest ważna nie tylko w życiu codziennym, ale również w biznesie i marketingu.

 

Funkcje komunikacji niewerbalnej

Komunikacja niewerbalna ma bardzo wiele różnych funkcji i odgrywa ważną rolę w procesie komunikacji.

Oto funkcje komunikacji niewerbalnej o których warto wspomnieć:

 • Wyrażanie emocji: mimika twarzy, gesty, ton głosu i inne sygnały niewerbalne pomagają wyrazić radość, smutek, złość, strach i wiele innych emocji. Są one często bardziej ekspresyjne i łatwiejsze do zrozumienia niż same słowa.
 • Wspieranie komunikacji werbalnej: gesty, kontakt wzrokowy i mimika twarzy pomagają interpretować i rozumieć słowa wypowiadane przez drugą osobę. Na przykład pozytywne gesty (np. kciuk w górę) i wyrażanie dyskomfortu (np. zmarszczki między brwiami) mogą podkreślać zalety i wady danego komunikatu.
 • Organizowanie przepływu komunikacji: komunikacja niewerbalna może wskazywać na chęć zabrania głosu, przerwę, zmianę tematu lub zakończenie rozmowy. Na przykład podniesienie ręki może wskazywać na chęć zadania pytania lub dołączenia do rozmowy.
 • Wyrażanie tożsamości społecznej: komunikacja niewerbalna może odzwierciedlać tożsamość społeczną, przynależność do grupy i role społeczne. Postawa, ubiór, gesty i akcent mogą wskazywać na przynależność do określonej grupy zawodowej, kulturowej lub społecznej.
 • Budowanie relacji i więzi: gesty i mimika odgrywają ważną rolę w budowaniu relacji międzyludzkich. Kontakt wzrokowy, uśmiech i dotyk mogą wyrażać zaufanie, sympatię i zaangażowanie. Prawidłowe interpretowanie i reagowanie na te sygnały może pomóc w budowaniu dobrych relacji.
 • Komunikacja: komunikacja niewerbalna jest szczególnie ważna, gdy komunikacja werbalna jest utrudniona lub niemożliwa, na przykład z osobami niesłyszącymi lub w hałaśliwym otoczeniu. W takich sytuacjach sygnały niewerbalne, takie jak gesty i mowa ciała, są głównymi środkami komunikacji.

 

Komunikacja niewerbalna i werbalna

Komunikacja niewerbalna i werbalna odgrywają ważną rolę w codziennym życiu i biznesie. Jeśli chodzi o biznes, to zwłaszcza w marketingu.

Komunikacja werbalna pozwala ludziom komunikować się, przekazywać informacje oraz wyrażać swoje myśli i uczucia.

Komunikacja niewerbalna dodaje głębi i kontekstu, umożliwiając ludziom lepsze zrozumienie ich uczuć, intencji i relacji.

Oba sposoby komunikacji są wykorzystywane do przekazywania znaczeń i informacji i wzajemnie się uzupełniają, ponieważ gesty, mimika i ton głosu są często wykorzystywane do wzmocnienia tego, co jest przekazywane werbalnie. Co więcej, oba sposoby porozumiewania się są w dużym stopniu zależne od kontekstu, w którym mają miejsce.

Różnica pomiędzy nimi polega między innymi na formie komunikacji.

Podczas gdy w komunikacji werbalnej informacje są przekazywane za pomocą słów i języka, w komunikacji niewerbalnej informacje są przekazywane za pomocą gestów, mimiki twarzy, postawy ciała i tonu głosu.

Komunikacja werbalna jest również bardziej świadoma i kontrolowana. Słowa są używane świadomie w celu przekazania określonej treści. Ponieważ gesty i mimika nie zawsze mogą być kontrolowane, komunikacja niewerbalna jest bardziej spontaniczna i nieświadoma a co za tym idzie, zazwyczaj bardziej prawdziwa i autentyczna.

W biznesie, zwłaszcza w marketingu, ważna jest zarówno komunikacja niewerbalna, jak i werbalna. Werbalna komunikacja marketingowa obejmuje na przykład marketing treści w mediach społecznościowych, podczas gdy komunikacja niewerbalna obejmuje takie elementy, jak projekt logo, schematy kolorów, układ, ruchy modeli na zdjęciach i mimikę twarzy w reklamach wideo. Oba rodzaje komunikacji mogą budować wizerunek marki, wywoływać konkretne emocje oraz komunikować wartości i cele marki.

 

Wykorzystanie komunikacji niewerbalnej w marketingu

Komunikacja niewerbalna odgrywa ważną rolę w marketingu, ponieważ może wpływać na sposób postrzegania komunikatów marketingowych i reagowania na nie. Komunikacja niewerbalna w marketingu różni się w zależności od kultury i kontekstu społecznego i ważne jest, aby wziąć to pod uwagę i zrozumieć, że strategie komunikacyjne muszą być dostosowane do potrzeb i preferencji różnych odbiorców. Poniżej przedstawiam przykłady wykorzystania komunikacji niewerbalnej w marketingu.

 

Projektowanie logo i tożsamość wizualna biznesu, a komunikacja

Logo firmy, schematy kolorów, czcionki i układy na stronie internetowej są ważnymi elementami komunikacji niewerbalnej i mogą wyrażać wartości marki, styl i osobowość. Staranny projekt może skutecznie komunikować misję i cele firmy, zwiększać świadomość marki i wywoływać pozytywny wizerunek u odbiorcy.

 

Reklama wizualna a komunikacja

Reklamy drukowane, telewizyjne, billboardy i reklamy w mediach społecznościowych wykorzystują narzędzia komunikacji niewerbalnej, takie jak zdjęcia, filmy i grafiki, aby przekazać treść reklamy. Dzięki starannemu doborowi obrazów, kolorów, postaw modeli, gestów i mimiki, reklamy mogą wywoływać oczekiwane emocje, tworzyć identyfikację z marką, przyciągać uwagę widzów i zachęcać do skutecznego przekazywania wiadomości i interakcji.

 

Projektowanie opakowań a komunikacja

Komunikacja niewerbalna odgrywa również ważną rolę w projektowaniu opakowań produktów. Zastosowanie odpowiednich kolorów, wzorów, grafiki i układów może przyciągnąć uwagę konsumentów, zwiększyć świadomość marki i przekazać wartość produktu.

Prezentacje i przemówienia a komunikacja

Komunikacja niewerbalna ma ogromne znaczenie w prezentacjach i przemówieniach. Ruchy mówcy, gesty, mimika twarzy, kontakt wzrokowy i mowa ciała wpływają na konkretny sposób odbioru informacji. Prawidłowe wykorzystanie komunikacji niewerbalnej może budować zaufanie, przekonywać i przyciągać uwagę odbiorców.

 

Obsługa klienta a komunikacja

Komunikacja niewerbalna jest kluczowa w obsłudze klienta. Mimika twarzy, ton głosu, gesty i postawa pracownika mogą wpływać na to, jak klienci postrzegają obsługę i ich ogólne doświadczenia z marką. Uprzejmy i przyjazny wyraz twarzy, wspierające gesty i kontakt wzrokowy tworzą pozytywne doświadczenie i zwiększają lojalność wobec marki.

 

Co zalicza się do komunikacji niewerbalnej?

Jak już wspomniałam, są to: gesty, mimika twarzy, postawa ciała, kontakt wzrokowy i ton głosu.

Jakie są różnice pomiędzy komunikacją niewerbalną a werbalną?

Komunikacja niewerbalna wykorzystuje sygnały, takie jak gesty i mimika twarzy, podczas gdy komunikacja werbalna przekazuje informacje za pomocą słów i języka.

 

Znaczenie komunikacji niewerbalnej

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy ze znaczenia komunikacji niewerbalnej. Sposób, w jaki zachowujemy się wobec innych, pokazuje, jak ich traktujemy i jakie emocje odczuwamy w danym momencie. Jednym z najważniejszych elementów komunikacji jest twarz. Mimika twarzy wyraża emocje i komentuje trwającą rozmowę. Postawa ciała i gesty są równie ważne. Na ich podstawie można odczytać poziom zaufania i otwartości jednej osoby w stosunku do drugiej. Ważne są nawet tak subtelne gesty, takie jak uścisk dłoni czy pozycja podczas powitania.

Nie należy również zapominać o głosie. Oprócz intonacji, tonu i akcentu, zwraca się również uwagę na szybkość i intensywność mowy oraz dźwięki para językowe. Są to westchnienia, śmiech, pomruki i wszystkie inne dźwięki, które nie są częścią słów lub mowy (są one często używane jako wykrzykniki w mowie i wskazują na aktywne słuchanie).

Komunikacja niewerbalna obejmuje również kontakt wzrokowy. W skrajnych przypadkach może on być nawet kojarzony z natarczywością. Z drugiej strony, unikanie kontaktu wzrokowego zwykle sugeruje strach, niechęć, kłamstwo i arogancję.

Innym interesującym aspektem z analitycznego punktu widzenia jest wygląd, zwłaszcza ubiór. Styl i wybór butów i akcesoriów są równie ważne jak kolor ubrań. Wygląd nie tylko pokazuje aktualny nastrój, zainteresowania i preferencje, ale także szacunek dla drugiej osoby lub jego brak, jeśli ubranie nie jest odpowiednie do sytuacji.

Dowodem na to, że komunikacja niewerbalna jest ważnym tematem, może być na przykład pierwsze wrażenie, jakie wywieramy na ludziach, gdy spotykamy ich po raz pierwszy lub to, jakie sami wywołujemy. Nie wszyscy zgadzają się z tym, że wrażenie to jest bardzo trudne do zmiany, ale pierwsze wrażenie może często okazać się zarówno zaletą, jak i wadą. Na przykład, pierwsze wrażenie jest ważne podczas rozmów kwalifikacyjnych. Często decyduje ono o tym, którzy kandydaci zostaną zatrudnieni. Wynika to między innymi z faktu, że takie rozmowy nie trwają zbyt długo i nie pozwalają dobrze poznać każdej osoby.

Komunikacja niewerbalna wzbogaca rozmowę i czasem uzupełnia ją o bardzo ważne szczegóły. Czasami lepiej jest wyrazić swoje uczucia i myśli poprzez mimikę twarzy i gesty rąk zamiast słów. Warto być świadomym tego, jak zachowujemy się w określonych sytuacjach i jakie komunikaty niewerbalne przekazujemy. Pomoże nam to zachować kontrolę nad naszym ciałem, nawet gdy czujemy się zestresowani lub źli. Ma to pozytywny wpływ na to, jak postrzegają nas inni i sprawia, że wydajemy się bardziej pewni siebie i bardziej zrównoważeni.

 

Formy komunikacji niewerbalnej

W porównaniu do komunikacji werbalnej, komunikacja niewerbalna ma wiele form. Obejmuje ona nie tylko mimikę twarzy, gesty, sposób mówienia i odległość od drugiej osoby, ale także mniej oczywiste czynniki, takie jak ruchy oczu i rozmiar źrenic (na przykład możemy stwierdzić, czy druga osoba jest zainteresowana wypowiadanymi przez nas słowami).

Analizując niewerbalne aspekty mowy, można stwierdzić, że gesty (zarówno świadome, jak i nieświadome) są najczęściej używane. Gesty można podzielić na kilka grup:

 • Ilustratory – używają kolorów do zilustrowania wypowiadanego słowa. Na przykład nie tylko pokazują kształt i rozmiar tego, co jest opisywane, ale mogą również podkreślać najważniejsze części wypowiedzi.
 • Emblematy – odpowiedniki symboli językowych, które zastępują słowa. Na przykład kciuk w górę, aby powiedzieć „OK” lub podniesienie ręki, aby wskazać, że chcesz zabrać głos.
 • Język organizujący – często używany do powitania i pożegnania, ale nie tylko. Regulują długość rozmowy poprzez pauzowanie, ustępowanie miejsca innej osobie lub sygnalizowanie końca rozmowy poprzez uścisk dłoni.
 • Adaptacyjny – pełni funkcję adaptacyjną i ułatwia dostosowanie się do konkretnej sytuacji komunikacyjnej. Są to niekontrolowane ruchy, takie jak zakładanie włosów za uszy, drapanie się po głowie lub pocieranie pewnych części ciała.

Na uwagę zasługują również badania nad bliskością, czyli obszar badań skupiający się na społecznym postrzeganiu przestrzeni osobistej. Odległość dzieląca rozmówców może być wykorzystywana do odczytywania relacji między nimi.

Istnieją cztery podstawowe strefy dystansu komunikacyjnego:

 • Publiczny – 360 cm lub więcej wokół ciała.
 • Społeczny – 120-360 cm wokół obwodu ciała.
 • Osobisty – 45-120 cm wokół ciała.
 • Intymny – około 45-50 cm wokół ciała.

Innymi słowy, im mniejsza odległość między rozmawiającymi osobami, tym bardziej intymna relacja. Należy również zauważyć, że na komunikację duży wpływ mają rzeczy powierzchowne, takie jak ubranie, fryzura, zapach itp. Wygląd osoby pokazuje nie tylko jej status społeczny, ale także jej samoocenę i stosunek do spotkania z wybraną osobą.

Inną formą komunikacji niewerbalnej jest element para lingwistyczny, który obejmuje płynność, szybkość, ton i barwę mowy. Można z nich wiele wyczytać, w tym emocje związane z wypowiedzią.

 

Przykłady komunikacji niewerbalnej

Nierzadko gesty mówią więcej niż słowa, co potwierdza znaczenie komunikacji niewerbalnej. Zwróć uwagę na osobę, z którą rozmawiasz, ponieważ możesz uzyskać wiele cennych informacji, analizując jej zachowanie. Informacje te przydają się nie tylko we wspomnianych negocjacjach biznesowych, ale także podczas spotkań biznesowych i codziennych rozmów. Oczywiście należy pamiętać, że nie powinno się oceniać poszczególnych gestów w oderwaniu od kontekstu, w jakim występują. Dlaczego? Najprostszym przykładem jest sytuacja, w której obie ręce są skrzyżowane na klatce piersiowej. Jest to często interpretowane jako wyraz arogancji i blokowanie argumentów drugiej osoby, ale może również wskazywać, że danej osobie jest po prostu zimno i chce w ten sposób ogrzać swoje dłonie.

Wiele elementów komunikacji niewerbalnej można kontrolować, ale nie wszystkie. Dotyczy to zwłaszcza mimiki twarzy. Możesz powiedzieć, czy twoje uczucia są całkowicie szczere poprzez sposób, w jaki się uśmiechasz. Szczery uśmiech porusza zarówno ustami, jak i górną częścią twarzy, uwydatniając zmarszczki wokół oczu.

Równie ważny jest sposób dotykania twarzy. Podpieranie podbródka dłonią często wskazuje na znudzenie, podczas gdy częste dotykanie nosa lub uszu wskazuje na dyskomfort, napięcie lub brak intymności.

Kontakt wzrokowy to kolejna ważna kwestia. Nie tylko w pracy, ale także w rozmowach towarzyskich, kontakt wzrokowy musi być utrzymywany prawidłowo. Nierzadko stanowi to problem, a patrzenie w oczy drugiej osobie powinno stanowić około 60-70 procent rozmowy. Od czasu do czasu warto na chwilę przenieść wzrok na coś innego. Ciągłe patrzenie w oczy drugiej osobie jest niegrzeczne, a nawet może być oznaką wrogości lub agresji.

Pozycja ciała to kolejny szeroki temat, który należy omówić. Sztywne siedzenie jest interpretowane jako niepewne lub niespokojne, podobnie jak siedzenie na krawędzi krzesła. Garbienie się jest kojarzone ze zniechęceniem i zamknięciem, podczas gdy splecenie rąk za plecami oznacza pewność siebie, a splecenie palców oznacza pełną koncentrację.

Mowa niewerbalna to zbyt ważny temat, by go ignorować. Znajomość komunikacji niewerbalnej, nawet na podstawowym poziomie, jest bardzo przydatna w relacjach interpersonalnych na poziomie społecznym i zawodowym. Taka wiedza pomaga lepiej kontrolować swoje zachowanie, zwłaszcza w sytuacjach stresowych, a także umożliwia trafne odczytywanie emocji i intencji rozmówców.

 

Dlaczego komunikacja niewerbalna jest ważna?

Mowa niewerbalna, choć często pomijana, jest bardzo ważną częścią każdej rozmowy. Przynajmniej może być używana jako uzupełnienie języka. Często intencja mówcy nie może być w pełni przekazana w języku mówionym. W takich przypadkach mimika twarzy i gesty mogą pomóc w interpretacji komunikatów.

Komunikaty niewerbalne mogą być wykorzystywane do wskazywania emocji. Ludzie często nieświadomie odczytują emocje innych osób poprzez język ich ciała. Dlatego ważne jest, aby utrzymywać prawidłową postawę i kontrolować gesty w sytuacjach, w których chcesz wywrzeć określone wrażenie.

Ponadto ta forma komunikacji może również wpływać na odbiorcę wiadomości. Dobra kontrola mowy ciała może stworzyć korzystny wizerunek i zwiększyć wiarygodność. Z drugiej strony zła postawa podczas mówienia może zniechęcić odbiorcę do wysłuchania naszych argumentów.

Znajomość i umiejętne posługiwanie się mową ciała może ułatwić komunikację i budowanie relacji z innymi.

 

Jak można lepiej wykorzystać niewerbalne aspekty komunikacji?

Komunikacja niewerbalna odgrywa bardzo ważną rolę w relacjach międzyludzkich. Komunikaty niewerbalne są sposobem wyrażania uczuć, myśli i intencji bez użycia słów. Gesty, mimika twarzy, postawa ciała i sposób mówienia mogą wpływać na postrzeganie drugiej osoby i skuteczność komunikacji. Jest to zjawisko powszechne i warto pamiętać o jego znaczeniu w codziennym życiu.

Opanowanie umiejętności komunikacji niewerbalnej jest kluczem do lepszego zrozumienia zarówno siebie, jak i drugiej osoby. W ten sposób możemy budować głębsze relacje międzyludzkie, unikać nieporozumień oraz skuteczniej wyrażać swoje uczucia i intencje. Poświęć więc trochę czasu na zgłębienie tajemnic języka, takich jak gesty, mimika i postawa.

Pamiętaj, że komunikacja niewerbalna nie zawsze jest jasna i wymaga uwagi oraz znajomości kultur innych ludzi. W różnych krajach gesty, mimika i zmiany postawy mogą mieć różne znaczenie i być różnie interpretowane. Dlatego konieczne jest zwrócenie uwagi na różnice między kulturami, a także na sygnały niewerbalne.

 

Każde zachowanie odgrywa rolę w procesie komunikacji

Warto podkreślić, że w komunikacji niewerbalnej ważny jest każdy gest i wyraz twarzy, bez względu na to, jak drobny. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele informacji przekazujemy poprzez nasze nieświadome ruchy i postawy. Na przykład nieświadome dotykanie czyjejś twarzy lub bawienie się włosami podczas rozmowy może być oznaką niepokoju, zainteresowania lub zakłopotania.

Komunikacja niewerbalna odgrywa ważną rolę w pierwszym wrażeniu. Nawet zanim wypowiemy pierwsze słowa, druga osoba ma już wyrobioną opinię na nasz temat na podstawie naszej postawy, gestów i mimiki twarzy. Dlatego bardzo ważne jest, aby być świadomym własnego zachowania i jego potencjalnego wpływu na drugą osobę.

Komunikacja niewerbalna nie ogranicza się jednak do pojedynczych gestów i mimiki. Wszystkie one tworzą spójny obraz naszych uczuć, myśli i intencji. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że nawet działania, które wydają nam się nieistotne, są częścią większej całości w procesie komunikacji.

 

Niejednoznaczność w komunikacji niewerbalnej

Innym ważnym aspektem, o którym należy pamiętać, jest to, że komunikacja niewerbalna jest często bardziej niejednoznaczna niż komunikacja werbalna. Oznacza to, że ten sam gest, postawa lub wyraz twarzy mogą być interpretowane na różne sposoby w zależności od kontekstu, kultury lub doświadczenia osoby odbierającej komunikację.

Na przykład gest skrzyżowania rąk na klatce piersiowej. W niektórych kontekstach może to być interpretowane jako zamknięta, obronna lub pasywna ekspresja. W innym kontekście jest to interpretowane jako zrelaksowana postawa zrelaksowanej osoby. Dlatego bardzo ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z tej niejednoznaczności i być przygotowanym na to, że sygnały niewerbalne mogą być interpretowane na różne sposoby.

To, co sprawia, że mowa ciała jest jeszcze bardziej złożona, to fakt, że nie zawsze jesteśmy świadomi sygnałów, które wysyłamy. Nasze nieświadome reakcje i nawyki mogą powiedzieć o nas więcej niż zaplanowane gesty i postawy. Dlatego nawet jeśli mamy dobre intencje, nasza komunikacja niewerbalna może zostać źle zinterpretowana.

Warto również zauważyć, że podkreślanie niejednoznaczności komunikacji niewerbalnej pozostawia również miejsce na manipulację i nieporozumienia. Z drugiej strony pozostawia również miejsce na głębszą komunikację na poziomie kreatywnym, ekspresyjnym i emocjonalnym. Ważne jest, aby być świadomym tych wielu aspektów i używać języka ciała w sposób refleksyjny i odpowiedzialny.

 

Wpływ płci na kształtowanie komunikacji niewerbalnej

Płeć odgrywa ważną rolę w kształtowaniu komunikacji niewerbalnej. Podczas gdy kultura określa ramy, w których komunikujemy się z otaczającymi nas osobami, płeć często determinuje subtelne niuanse tego, jak wyrażamy siebie i jak interpretujemy sygnały od innych. Badania przeprowadzone na przestrzeni lat wykazały, że istnieją pewne tendencje związane z płcią w mowie ciała. Należy jednak podkreślić, że nie są to reguły i mogą się różnić w zależności od osoby.

Kobiety mają tendencję do bycia bardziej ekspresyjnymi niż mężczyźni w komunikacji niewerbalnej. Używają więcej gestów dłoni, zmieniają ton głosu i są bardziej wrażliwe na mowę ciała innych. Wielu badaczy zauważyło, że kobiety częściej wykorzystują komunikację niewerbalną do budowania relacji i wyrażania swoich uczuć.

Mężczyźni mają tendencję do używania krótszych i bardziej bezpośrednich wypowiedzi. Mogą być mniej skłonni do używania gestów dłoni lub zmiany tonu głosu. Mowa ciała jest bardziej stała i silniejsza. Według niektórych badań mężczyźni mogą być mniej wrażliwi na subtelne sygnały niewerbalne. Są również bardziej skłonni do używania języka ciała do wyrażania dominacji i pewności siebie.

Co więcej, niektóre zachowania niewerbalne mogą być interpretowane inaczej w zależności od płci osoby, która je wykonuje. Na przykład silny kontakt wzrokowy po stronie mężczyzny może być postrzegany jako oznaka dominacji. Ten sam kontakt wzrokowy po stronie kobiety może być interpretowany jako wyraz empatii.

Płeć ma znaczący wpływ na komunikację niewerbalną. Wpływa nie tylko na to, jak wyrażamy siebie, ale także na to, jak interpretujemy sygnały od innych. W kontekście społecznym zrozumienie tych różnic jest kluczem do skutecznej i empatycznej mowy ciała.

 

Mowa ciała w biznesie

Mowa ciała jest bardzo ważna w środowisku biznesowym. Od pierwszego wrażenia podczas rozmów kwalifikacyjnych po interpretację mowy ciała podczas negocjacji, komunikacja niewerbalna może wpływać na wyniki rozmów i decyzje. Na przykład, jedna postawa może wskazywać na pewność siebie, podczas gdy inna może wskazywać na niezdecydowanie. Wysokiej jakości komunikacja niewerbalna buduje zaufanie i promuje efektywną współpracę między partnerami biznesowymi.

 

Mowa ciała w sprzedaży i obsłudze klienta

W sektorze sprzedaży i obsługi klienta umiejętność odczytywania sygnałów niewerbalnych klientów i odpowiedniego reagowania jest kluczem do sukcesu. Obserwując mowę ciała, pracownicy mogą lepiej dostosować swoje podejście, zidentyfikować potrzeby klienta i dostrzec niespójności w komunikacji werbalnej. Co więcej, pozytywny język ciała sprzedawcy, taki jak uśmiech i otwarta postawa, może budować zaufanie i rozwijać lepsze relacje z klientem.

 

Mowa ciała w życiu prywatnym

Komunikacja niewerbalna odgrywa równie ważną rolę w naszym życiu osobistym. Poprzez mowę ciała, ton głosu i kontakt wzrokowy wyrażamy nasze emocje, budujemy relacje i komunikujemy nasze potrzeby. Zrozumienie sygnałów niewerbalnych innych osób może pomóc nam w rozwiązywaniu konfliktów, pogłębianiu relacji i lepszym zrozumieniu naszych bliskich.

 

Komunikacja niewerbalna i werbalna. Jaka jest między nimi różnica?

W komunikacji werbalnej chodzi o to, co słyszymy. Komunikacja niewerbalna dotyczy sygnałów, które można dostrzec ludzkim okiem, takich jak gesty, ruchy ciała i mimika twarzy (wyraz twarzy). Połączenie tych dwóch form komunikacji i zachowanie ich spójności pozwala na prowadzenie satysfakcjonującego dialogu poprzez prawidłowe odczytywanie nie tylko dźwięków werbalnych i niewerbalnych, ale także postawy ciała, mimiki twarzy, gestów dłoni czy wykorzystania przestrzeni interpersonalnej.

 

Dlaczego komunikacja niewerbalna jest ważna?

Nasza komunikacja składa się w 55% z mowy ciała, a w 38% z tonu głosu i w pozostałych 7% ze słów.

Zachowania niewerbalne nie zawsze są świadome. Odgarnianie włosów za uszy, pocieranie dłoni czy stukanie opuszkami palców w stół to reakcje na silne emocje, takie jak stres, złość, zakłopotanie czy zniecierpliwienie.

Jeśli chodzi o nieświadome zachowania niewerbalne, bardzo trudno jest je kontrolować. Kiedy jesteś zestresowany, możesz nawet nie zdawać sobie sprawy, że coś robisz. Stres niektórych osób wynika z ich ciała, innych z tonu głosu, a jeszcze innych z twarzy. Ale ze wszystkimi z nich można sobie poradzić. Ważny jest poziom poczucia własnej wartości.

 

Jak sprawić, by nieświadome komunikaty niewerbalne stały się bardziej świadome?

Panowanie nad swoim ciałem jest skomplikowane i nieoczywiste, ale ekstrawersji w pewnych sytuacjach można się nauczyć. Na pewno nie warto zaczynać od zewnątrz, ale od wewnątrz. Odpowiedzieć sobie na pytanie, co mnie stresuje w danej sytuacji. Jakie moje braki wywołują u mnie poczucie presji, wstydu, zażenowania i strachu, gdy muszę porozmawiać z obcą osobą? Zamiast leczyć objawy, dotrzyjmy do sedna problemu. A potem nad nim popracujmy.

 

Mowa ciała i słowa – dobra praktyka komunikacji

W sprzedaży nie trzeba być pewnym siebie. Trzeba być pewnym siebie w tym, co się robi.

Aby pokonać własne lęki i słabości, czyli ograniczenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej, potrzebny jest dobry plan i konieczna jest praktyka. Wtedy łatwiej się komunikować i świadomie przekazywać swój komunikat właściwie i precyzyjnie, nawet w stresujących sytuacjach.

Strach można wyeliminować tylko poprzez podjęcie działania. Jeśli wykonasz 100 rozmów telefonicznych lub spotkań z klientami, przy 101 spotkaniu będziesz bardziej pewny siebie w tym obszarze i będziesz wiedział, co powiedzieć. Wzorce mowy są również niezwykle ważne. Jeśli idziesz na spotkanie, musisz wiedzieć, że kontrolujesz sytuację i w którą stronę pójdzie przebieg spotkania, co daje ci pewność siebie.

Często to klient zadaje pytania, a sprzedawca dryfuje, uderza w skały niezręcznych pytań lub tonie w płytkiej wodzie, próbując na nie odpowiedzieć. Jeśli mam plan, jeśli wiem, jakie pytania zadać i jeśli potrafię sprawić, by klient trzymał się planu przez całe spotkanie, czuję się komfortowo i pewnie.


Podziel się z innymi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pl_PLPolish