Komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna
Podziel się z innymi

Niezależnie od tego, czy chcesz wspiąć się po drabinie sukcesu, zbudować bliską grupę przyjaciół czy rozpalić w sobie pasję, musisz się skutecznie komunikować. Komunikacja interpersonalna jest tak ważna, że może decydować o całym życiu. Oto, czym jest komunikacja interpersonalna i jak można ją wykorzystać w codziennym życiu osobistym, a także w życiu zawodowym.

Komunikacja interpersonalna – definicja:

Komunikacja interpersonalna to proces wymiany informacji, uczuć, myśli i pomysłów pomiędzy dwiema lub więcej osobami. Jej celem jest nawiązywanie nowych relacji lub rozwijanie starych. Komunikacja interpersonalna jest do pewnego stopnia systemem komunikacji werbalnej i niewerbalnej, których połączenie umożliwia wyrażanie siebie i zrozumienie innych.

 

Definicja komunikacji interpersonalnej:

Komunikacja interpersonalna jest jednym z podstawowych i najważniejszych obszarów badań w dziedzinie komunikacji i jest ogólnie rozumiana jako proces wymiany informacji, myśli, pomysłów i uczuć między dwiema lub więcej osobami.

 

Dzięki odpowiedniej komunikacji interpersonalnej ludzie mogą współpracować w różnych kontekstach społecznych, w tym w:

 • życiu codziennym,
 • w pracy
 • w życiu osobistym
 • w życiu rodzinnym

 

Ważną częścią komunikacji interpersonalnej jest umiejętność słuchania i rozumienia przekazywanej wiadomości oraz wyrażania się w sposób jasny i zrozumiały dla drugiej osoby.

 

Ważną rolę w komunikacji interpersonalnej odgrywają:

 • mowa i język,
 • metody komunikacji,
 • język/mowa ciała;
 • gesty i mimika twarzy

 

Komunikacja interpersonalna jest integralną częścią życia społecznego i ma kluczowe znaczenie w nawiązywaniu relacji międzyludzkich, rozwiązywaniu konfliktów i podejmowaniu decyzji (w tym tych najważniejszych).

 

Przykłady komunikacji interpersonalnej

W praktyce komunikacja interpersonalna znana jest potocznie jako rozmowa. Może to być krótka rozmowa ze znajomym, wymiana poglądów z kolegą z pracy lub ploteczki z przyjaciółką.

 

Pamiętaj, że umiejętności komunikacji interpersonalnej mogą być również wykorzystywane w inny sposób.

Rozmowy telefoniczne – od 1876 roku, kiedy Alexander Graham Bell po raz pierwszy przekazał swoje słowa przez telefon, rozmowy telefoniczne stały się integralną częścią życia każdego z nas. Dziś ludzie dzwonią codziennie i jest to dla nich proste i przyjemne rozwiązanie.

Prezentacje – ta forma komunikacji wciąż odgrywa ważną rolę w środowisku biznesowym. Dobrze przygotowana i przeprowadzona prezentacja może być punktem kulminacyjnym projektu i zjednoczyć zespół. Pomimo rosnącej liczby nowoczesnych narzędzi do prezentacji, umiejętność skutecznej komunikacji podczas prezentacji jest nadal ważna.

Wiadomości tekstowe / SMS / E-mail – choć niektórzy ludzie krytykują nadużywanie telefonów komórkowych, smartfonów, czy iphonów to w rzeczywistości często używamy komunikacji tekstowej do komunikowania się między sobą. Według badania Pew Research Centre, 97% posiadaczy smartfonów regularnie wysyła wiadomości tekstowe. Stanowi to ogromną ilość komunikacji interpersonalnej, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym.

 

Procesy komunikacyjne

Kiedy spojrzymy na proces komunikacji, możemy zaobserwować prosty model, w którym osoby zaangażowane w rozmowę wymieniają się pomiędzy sobą konkretnymi wiadomości. Komunikacja interpersonalna polega na nawiązywaniu relacji i interakcji z innymi.

Wiesz o tym, że możesz odbierać i rozumieć treść otrzymywanych wiadomości od innych osób w dowolnym momencie gdy się do ciebie zwracają, ale czy wiesz, jak dokładnie wygląda proces komunikacji?

 

Komunikacja interpersonalna rozłożona na czynniki pierwsze

Przyjrzyjmy się nieco bliżej konkretnym krokom jakie zachodzą podczas procesu komunikacji interpersonalnej.

Krok 1. Podjęcie przez rozmówcę decyzji, jaką treść chce przekazać innej osobie. To pierwszy etap procesu komunikacji. W tym momencie nadawca wiadomości podjął decyzję o wysłaniu konkretnej wiadomości lub przekazu do odbiorcy.

Krok 2. Kodowanie – słowa same w sobie niewiele znaczą. Mają większą wartość, gdy są używane w połączeniu z emocjami, symbolami, sygnałami i oczywiście mimiką twarzy. W fazie kodowania wiadomości nadawca przekształca informacje poprzez komunikację niewerbalną. Na tym etapie ważne są również inne elementy, takie jak głos, gesty i mimika.

Krok 3. Wysyłanie – komunikacja interpersonalna jest nawiązywana, gdy jeden z rozmówców wysyła wiadomość do odbiorcy i ma nastąpić pomiędzy nimi wymiana informacji. Zanim to jednak nastąpi, uczestnicy rozmowy muszą otrzymać swoją wiadomość.

Krok 4. Odbiór wiadomości – wiadomość dotarła do rozmówcy. Zwraca on uwagę na komunikat i aktywnie go słucha. Odbierając wiadomość, rozmówca nadaje jej znaczenie.

Krok 5. Efekty komunikacji – efekty komunikacji powodują zmiany w zachowaniu odbiorcy, na przykład otrzymywanie nieoczekiwanych wiadomości i niekontrolowanie emocji. Następują również zmiany w jego wiedzy oraz zachowaniu.

 

Podstawowe funkcje komunikacji.

Nadmierne przekazywanie informacji jest niepożądane, podobnie jak słaba komunikacja. Trudno byłoby wyobrazić sobie osobę, która nie mówi, nie porusza się i nie wydaje dźwięków. Mogłoby się wydawać, że są jednak takie osoby. Jedyne co mi przychodzi na myśl to osoby, które na stałe są przykute do łóżka. Ale takie osoby zazwyczaj wydają jakieś dźwięki lub komunikują się w inny sposób.

Jak wyglądają relacje w takiej sytuacji? Jak wykorzystywane są umiejętności interpersonalne? Po prostu nie możemy tego wiedzieć. Wiedzą to tylko ci, którzy są niejako zmuszenie do tego typu komunikacji. W wyniku pracy czy też opieki nad taką osobą. Dlatego jako większość oceniajmy umiejętność bezproblemowego posługiwania się komunikatami werbalnymi i niewerbalnymi.

 

Warto zastanowić się, jakie funkcje pełni komunikacja interpersonalna:

 • Organizująca – wywieranie wpływu na rozmówcę;
 • Motywacyjna – werbalne nakłanianie drugiej osoby do podjęcia określonego działania; 
 • Informacyjna – dostarczanie informacji i oczekiwanie odpowiedzi; 
 • Kontrolujące – wydawanie rozkazów lub ustalanie standardów;
 • Emocjonalny – wyrażanie swoich uczuć i emocji;  

 

Komunikacja interpersonalna w miejscu pracy

Komunikacja interpersonalna w miejscu pracy jest bardzo ważna i głównie determinuje ją satysfakcja, łatwość pracy z innymi współpracownikami i sukces zawodowy. Ogólnie uważa się, że menedżerowie z umiejętnościami interpersonalnymi odnoszą zazwyczaj większe sukcesy.

Istnieje wiele powodów, dla których umiejętności te są cenione. Chociaż większość interakcji w pracy odbywa się obecnie za pośrednictwem kanałów komunikacji online, umiejętności werbalne są nadal niezbędne do skutecznej interakcji ze współpracownikami i przełożonymi.

 

W jaki sposób komunikacja interpersonalna i umiejętności interpersonalne mogą pomóc w życiu zawodowym? 

Rozwiązywanie problemów – umiejętności komunikacji interpersonalnej są ważne, ponieważ umożliwiają wspólne rozważanie problemów i analizowanie zalet i wad różnych rozwiązań przed podjęciem ostatecznej decyzji. Przykładem tego jest proces burzy mózgów. Komunikacja interpersonalna odgrywa ważną rolę w tym procesie, ponieważ ważne jest, aby każdy uczestnik czuł się szanowany i swobodnie wyrażał swoje pomysły i koncepcje.

Wspólne cele biznesowe – Słaba komunikacja pomiędzy pracodawcami a pracownikami szkodzi firmie na wiele sposobów. Kiedy menedżerowie i liderzy nie potrafią skutecznie komunikować zadań i oczekiwań, pracownicy często czują się sfrustrowani i oderwani od ogólnych celów biznesowych. Co więcej, wielu pracowników podkreśla, że nie otrzymują jasnych instrukcji i celów od swoich menedżerów.

Prawidłowa komunikacja interpersonalna jest zatem kluczowa na wszystkich poziomach życia. Bez komunikacji werbalnej codzienne życie byłoby znacznie trudniejsze.

Regularnie rozwijaj swoje umiejętności i zdolności interpersonalne, aby odnosić sukcesy w życiu osobistym i zawodowym.


Podziel się z innymi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pl_PLPolish