Niewerbalna (gesty, mimika)

Komunikacja niewerbalna: gesty, mimika, mowa ciała

Dotyk jest często utożsamiany z mową ciała. W psychologii społecznej język ciała jest jednak nieco szerszym terminem, który obejmuje mimikę twarzy, mimikę pantomimiczną, postawę ciała i orientację, ruchy oczu, odruchy źrenic i wykorzystanie przestrzeni interpersonalnej.   1. Czym jest komunikacja niewerbalna? Komunikacja niewerbalna to suma wszystkich niewerbalnych komunikatów wymienianych pomiędzy...

pl_PLPolish